Copyright 2023 - Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o.

Inwestycje

Nasza firma prowadzi obecnie inwestycje związane z projektem:

"Wzrost konkurencyjności firmy Brodnickie Zakłady Zelatyny Sp z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej"

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o.
ul. Podgórna 38 a
87-300 Brodnica

NIP: 874-15-05-677
REGON: 871191758
KRS NR: 0000010762
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 516 000,00 zł

Numer konta:
BGŻ S.A O/Brodnica IBAN PL 04 2030 0045 1110 0000 0064 9060

SEKRETARIAT
tel. /fax. + 48 56 49 832 51
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DZIAŁ HANDLU
tel. + 48 56 49 831 49
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.