Inwestycje

Nasza firma prowadzi obecnie inwestycje związane z projektem:

"Wzrost konkurencyjności firmy Brodnickie Zakłady Zelatyny Sp z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej"

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.